ÅRETS HUND – 2013

Oversikt over tildeling av Årets Hund 2013, 24.5.2014

Thon Hotel Oslo Airport

 

 

 

 

 

 

ÅRETS HUND 2013

ÅRETS OPPDRETTERPRIS:

NORSK ELGHUND GRÅ

Skinnemoen Kennel
Eier: Leif Eidal
Kull født 6.9.11
INT UCH NUCH NJ(B) CH Skinnemoens Eida
N UCH N J(L)CH Vamyras I-BIRK

Mortendallias Kennel
Eier: Svein Kyrre Jakobsen
Kull født 18/3-2010
INT NUCH NJ(B)CH SV-07 NORDV-07 WW-08 NV-09-10 Kato
N J(B)CH NUCH Mortendalslia Roxi

Sleppåsen Kennel
Eier: Ellen Krogstad
Kull født 5/2-2011
NJ(B)CH Midtskogmarkas Tira
NUCH NJ(L)CH Vamyras I-Birk

Høgåsknappens Kennel
Eier: Per Toni Grundt
Kull født 5/2-2011
FI JCH FIUCH Maentaustan Pinna
FI JCH FIUCH Novikan Niki

Havahaugens Kennel
Eier: Leif Landrø
Kull født 26/3-11
NUCH NJ(B)CH Havahaugens Raisa
N J(B)CH Kvernmomarkas P-G Plugg

NORSK ELGHUND SORT

Kullskogen Kennel
Arnfinn Kullerud
Kull født 21/4-2010
Kullskogens Ft Bjora
INT N UCH Svart Hundens Brage

Harvehaugens Kennel
Eiere: Lisbeth og Sverre Høivik
Kull født 17.2.2010
N INT UCH NORDV-06 NV-07 Maija av Havahaugen
NUCH Svart Hundens Castor

JÄMTHUND

Bjørnhjellens Kennel
Eiere: Liv og Arne Sandin
N S J(L)CH N S UCH Bjørnhjellens Jenta
N S J(L)CH Larsuddens Balo 1

ÅRETS UTSTLLINGSHUND

NORSK ELGHUND GRÅ

INT NORD N UCH NJV -11 DKV -12 NJ(B)CH N VCH SEV-13 Sleppåsens T-S Eline

Eier: Rune Myrhaug
Poeng: 207

NORSK ELGHUND SORT
NJV-12 N UCH Frolingens Frøken

Eier: Heidi Karin Bech Halvorsen
Poeng: 95

JÄMTHUND
N UCH Hallehøjdens Loka
Eier: Thea Østgård
Poeng: 131

ÅRETS JAKTHUND

NORSK ELGHUND GRÅ
BANDHUND
N J(B)CH Mia
Eier: Bjørn Sæta, Otta
Poeng: 6
LØSHUND
N J(L)CH N UCH Nelli

Eier: Kristian Amundrød
Poeng: 14

NORSK ELGHUND SORT

ÅRETS HUND JAKT 2013
INT NORD UCH DKV-12 NV-12 SV-13 HEV-13 NORDV-13 FIV-13 LASSERUDS ATHENE NO38752/11

Eier: Thor Johan Rønås, 2022 Gjerdrum
Poeng: 12

Skroll til toppen
Rull til toppen