ÅRETS HUND 2008

Resultatet av Årets Hund 2008 ble klart og offentliggjort under årets Representantskapsmøte.

 

Vinnerene av Årets Hund 2008 var invitert til festmiddagen under årets Representantskapsmøte, der resultane ble offentligjort og prisene utdelt til de enkelte vinnerne.

En søknad ble borte underveis i behandlingen av alle søknadene som kom inn til Forbundsstyret og det var søknad som var innsendt av Leif Eidal på vegne av Kennel Skinnemoen.
Søknaden var sendt inn innen tidsfristen som var satt.

Derfor blir også

KENNEL SKINNEMOEN

NJCH Manta 00103/01
NUCH NJCH Bamse 1

Eier: Leif Eidal

tildelt pris for Årets Hund  – Årets oppdretter Jakt 2008

Resultatlisten ligger på linken nedenfor

Resultatliste

Skroll til toppen
Rull til toppen