Årboka 2015 til salgs !

Årboka

Årboka 2015 selges for kr. 300,- inkl.porto

Kontakt: Kjell Kruke, tlf. 480 43 152 før innbetaling, da opplaget er begrenset.

Beløpet innbetales til kont: 1620 09 34680 merkes med Årbok , navn og adresse på bestiller.

Skroll til toppen
Rull til toppen