ÅRBOKA 2013

Forbundsstyret har vedtatt at det ikke er grunnlag for utgivelse av Årboka 2013 i den form som de siste årene.

Utgivelse av Årboka 2013 sees i sammenheng med den uheldige oppståtte situasjonen med registrering av jaktprøvene for løshund i 2013. Det finnes pr. dato ikke grunnlag for å kunne gi ut Årboka for 2013.

Innbetalt abonnement vil bli refundert til den enkelte, men det må her bemerkes at de som har abonnement betale inn det beløpet som er påført i medlemskontingentfakturaen fra NKK.
Om dette ikke blir gjort, blir det liggende som et krav fra NKK.

Bandhundprøvene fra 2013 skal publiseres i Elghunden og legges ut på NEKFs nettside.

Hvordan løshundprøvene skal publiseres nårdisse endelig er klare, vil Forbundsstyret komme tilbake til.

Skroll til toppen
Rull til toppen