ÅRBOKA 2013 OG ÅRBOKA 2014

ÅRBOKA 2013 og 2014

Det er naturlig nok blitt reist mange spørsmål omkring utgivelsen Årboka 2013 og Årboka 2014.

RS-14 gjorde vedtak om at Åboka 2013 skulle utgis og det står selvsagt ved lag!

Når det gjelder datagrunnlag fra 2013-prøvene, vet vi at dette ikke gav grunnlag for uttrekk for å produsere noen årbok når det gjelder løshundprøver.
Nå vil alle løshundprøver for 2013 legges inn i NPP (registreringsprogrammet) på samme måte som 2014 prøvene. Dette vil også føre til at prøvedataene i DogWeb 2013  blir oppdatert med poengsummer i alle moment.

Når alle prøvedata for både 2013 og 2014 er lagt inn i NPP vil Årboka 2013 og Årboka 2014 bli produsert og sendt ut til de av våre medlemmer som har abonnert på disse.

Vi har nye jaktprøveregler for elghund, løshund med andre parameter mht. opplysninger i prøveprotokoll og i datagrunnlag. Dataene som vil kunne finnes i årbøkene vil derfor bli av en litt annen karakter, men det skal være enkelt å finne de  opplysningene og informasjonen en leter etter.

For bandhundprøvene vil årbokopplysningene bli som før!

Skroll til toppen
Rull til toppen