ÅRBOKA 2013

Forbundsstyret har som mål å gi ut Årboka 2013, pr. dato er det 405 av NEKFs medlemmer som venter på publikasjonen.
Utfordringen for Forbundsstyret er at pr. i dag er det manglende tilgjengelighet til jaktprøvedataene for løshund fra prøvesesongen 2013.
Dataene for prøvesesongen 2013 må legges inn på nytt, men dette arbeidet kan ikke påbegynnes før ny versjon (serverversjon) av registreringsprogrammet NPP er på plass, estimert til månedesskiftet november/desember -14.

Skroll til toppen
Rull til toppen