ÅRBOKA 2010

Status Årboka 2010

 

En betydelig del av de innkomne bestillingene av Årboka 2010 er mangelfulle og det vil by på problemer med distribusjonen ut til enkelte medlemmer. Registreringsarbeidet og adresseringen vil desverre ta ekstra mye tid og også få ekstrakostnader.

Om det er informasjonen som har vært for dårlig i forkant eller om at informasjonen ikke er godt nok lest, kanskje en kombinasjon, skal være usagt.
Det vil bli gjort en grundig evaluering av utgivelsen av Årboka 2010 når denne utgivelsen er gjennomført.

Pr. 28.1.2010 har 457 medlemmer/abonnenter bestilt Årboka 2010, dvs. 8 % av NEKFs medlemmer.

Skroll til toppen
Rull til toppen