ÅRBOKA 2009

Interessen for å bestille ÅRBOKA 2009 er erfaringsmessig langt under det Forbundsstyret hadde forventet ut fra drøftinger og vedtak bl.a. gjort under flere forhandlinger på Representantskapsmøter. Pr. i dag er det ca. 490 av medlemmene som har bestilt Årboka 2009.

Annonsering om hvordan den enkelte skulle kunne få tilsendt trykksaken var detaljert forklart i Elghunden nr. 3/09 med oppfølging i Elghunden nr. 4/09.

Forbundsstyret har valgt å trykke opp et ekstra antall Årboka 2009 i forventning av at flere av organisasjonens medlemmer ønsker tilsendt trykksaken.

Årboka 2009 fås tilsendt av en pris på kr. 180,00.

Bestillingen av Årboka 2009 gjøres på følgende måte:

Kr. 180,00 innbetales forskuddsvis til konto nr.1594.24.71065.

Du må sende din bestilling på linken nedenfor med følgende opplysning:

Navn
Adresse
Postnummer
Poststed

Årboka blir ikke sendt før registrert innbetaling.

ÅRBOKA 2009

Skroll til toppen
Rull til toppen