ANDEL AVKOM MED KJENT HD-STATUS, NORSK ELGHUND SORT

Saksutredning og innstillings-bakgrunn

  • Det vises til Sak 4/15: Andel avkom med kjent HD status: Når en hannhund når 15-20 avkom, skal minimumsgrense for røntgede avkom ligge på 20 %. I de tilfellene en avlshund har mer enn 1 kull skal prosenten fordeles på minimum 2 kull.

Det er ønskelig med en presisering vedrørende tellende avkom 15-20:

Innstilling

Informasjon om antall avkom hentes fra DogWeb. I de tilfeller der avkom av en eller annen grunn ikke har blitt 12 mnd/død før 12 mnd – regnes disse ikke med i antall avkom for en avlshannhund. Det er hannhundeieren selv som må innhente informasjon vedrørende dette (og underrette AUNES) – da dette ikke kommer frem i DogWeb. Slik vil man få korrekte antall avkom å regne HD- røntging % ut i fra.

Forklaring:

I de kull der avkom har dødd som følge av ervervet sykdom / skade – ulykke før 1 års alder, vil faren (avlshund) aldri kunne oppnå 100% rtg avkom. Det er derfor innført tillegg til dette vedtaket, hvor antall avkom per hannhund, regnes som levende avkom etter 1 års alder (som er alder for HD røntging). Antall avkom per hannhund på avlshundlista vil allikevel stå som det gjør i DogWeb uten hensyn til døde avkom før 1 års alder.

Når man regner % HD røntgede avkom for den enkelte hund – så gjelder totalen av levende valper etter 1 års alder. Det er tispe-eiers ansvar som oppdretter å informere om nødvendigheten av HD røntging ved salg av valper. Det er videre hannhundeier ansvar å kontrollere antall levende avkom etter sin hannhund i forhold til % HD-røntgede avkom. Hannhundeier må varsle AUNES hvis det er endringer i antall avkom som beregningsgrunnlag for % HD-røntgede avkom, da dette kan gjøre utslag for om hunden skal stå på A eller B avlshundlista.

Avlsutvalget for Norsk Elghund Sort

Skroll til toppen
Rull til toppen