EKSTERIØRDOMMERE

På linken nedenfor kommer du inn i Norsk Kennel Klubs søkesystem etter eksteriørdommere:

Europeisk DommerWeb

EKSTERIØRDOMMERKONFERANSE/-KURS
Norske Elghundklubbers Forbund gjennomførte 7. – 9.2.14
Eksteriørdommerkurs-/konferanse for dommere av de norske elghundrasene.

Følgende eksteriørdommere og dommerelever deltok:

Berget, Arild
Bjerketvedt, Bjørn
Campbell, Ralf
Christiansen, Bjørge
Christiansen, Frank
Frostad, Rolf
Göransson, Arvid (SÄK)
Haagenrud, Nils-Erik
Hagen, Helge Werner
Halmrast, Per Øveråsen
Heinilä, Maija (dommerelev)
Helgesen, Svein
Herset, Per (honnørdommer)
Holmli, Marianne
Holsing, Ola
Klepp, Eli Marie
Mjærum, Eivind
Nilsen, Oscar Wilhelm
Normannseth, Elin
Olsen, Anne Marit
Smedbakken, John
Steen, Petter (dommerelev)
Vole, Christian