ADVARSEL !

Norske Elghundklubbers Forbund har fått flere bekymringsmeldinger fra medlemmer
som  har  informert om at det har blitt observert  personell  som har utvist en noe mistenkelig
adferd   både
rundt og i tilknytning til hundegårder og hunder generelt. Ved ett par tilfeller  har
personer  blitt sett inntil hundegårder inne på privat eiendom , men har stukket av
ved forsøk  fra eiere på å oppnå kontakt.   Kjøretøyene som har blitt brukt i denne
sammenheng har  ofte hatt utenlandske skilter.  Ved ett  tilfelle var  personene  iført
refleksvester , – om dette var ett forsøk på en « avledningsmanøver» ,  er uvisst.

Tyveri av hunder for økonomisk vinning , –  til ulike formål, er dessverre ikke ukjent.
Ofte kan det muligens foregå en form for  rekognosering på forhånd med det formål
at hundene planlegges stjålet  ved en senere anledning.

NEKFs styre vil med dette informere medlemmer og andre om at slik aktivitet
foregår over det ganske land for tiden, – og at den enkelte hundeeier kanskje bør
vurdere hensiktsmessige tiltak for å forebygge tyveri.
Uansett bør en notere biltype
og / evtentuelt  registreringsnummer  samt  evt. en
personbeskrivelse  og melde dette straks til politiet. Likeledes om det observeres en
uønsket / mistenkelig aktivitet av slik art overfor våre hunder.

 

Skroll til toppen
Rull til toppen