ADMINISTRASJON- / KONTORTID – NEKF

Forbundsstyret i Norske Elghundklubbers Forbund vedtok på styremøtet 23.1.10 å etablere fast administrasjons- og kontortid for organisasjonen fra 25.1.2010.

 

Forbundsstyret har valgt å organisere administrasjonen av NEKF i fast administrasjon- og kontortid. Dette mener Forbundsstyret vil forenkle administreringen av organisasjonen og ikke minst å sikre en fast og sikker tilgjengelighet for henvendelser etc. For å kunne etablere fast kontortid har det også vært nødvendig å styrke sekretariatet gjennom oppjustering av eksisterende arbeidsordning med Forbundssekretær.

Informasjon om NEKFs administrasjon finnes på Hovedsiden.

Skroll til toppen
Rull til toppen