7 MILL. TIL UTVIKLING AV AVLSPROGRAM

7 millioner til utvikling av avlsprogram for de Norske Elghundrasene.

1398155750-crop

Avlsmiljøet på Hamar har sammen med Norske Elghundklubbers Forbund fått på plass et prosjekt med totalramme på 7 mill. hvorav 3,5 mill. fra Regionalt Forskningsfond Innlandet til å jobbe med avlsarbeid på de to norske rasene Norsk Elghund Grå (NEG) og Norsk Elghund Sort (NES). Prosjektet vil styrke samarbeidet mellom de fremste norske FoU-miljøene for husdyravl og avlsmiljøene hos norske jakt- og brukshundklubber. Dette er en nyskapende kombinasjon og vil ytterligere styrke det regionale avlsmiljøet som et nasjonalt kompetansesenter for avl.

Prosjektet er et samarbeid mellom selskapene Geninova, BioBank og Norsvin, Norsk Elghundklubbers Forbund (NEKF) og Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet på Ås (NMBU). Hovedmålet er å etablere bærekraftig avl på Norske Elghundraser, og fokuset er først og fremst forbedring av jaktegenskaper. Gjennom det tildelte prosjektet skal de metoder som brukes i avl på produksjonsdyr tilpasses og overføres til hund. Blant annet vil dette gi mulighet for hundeeierne til å selektere hunder inn i avlsarbeidet basert på en avlsverdi (indeks) i stedet for kun informasjon om hunden selv slik det gjøres i dag. Dette programmet har sin opprinnelse og fortsettelse fra NEKFs samarbeidsprosjektet ”Best på Hund” som ble startet opp i 2012. Her var etablering at strukturerte data og dataløsning sentralt for det videre grunnleggende arbeidet med avl.

Det er stor kontrast mellom avl på husdyr og avl på hund i Norge. Mens husdyravl bygger på årelange registreringer av dyrenes egenskaper, beregning av arvbarheter og avlsindekser til seleksjon, mangler dette i stor grad i hundeavl. Husdyravlerene har i generasjoner også sett viktigheten av å kontrollere innavl i sine populasjoner. Avls- og forskningskompetanse fra det etablerte avlsmiljøet for produksjonsdyr vil i prosjektet bli benyttet på et nytt, uprøvd område og være et viktig verktøy for bevaring av genetisk variasjon og forbedring av bruksegenskaper på hund.

De jaktegenskapsdata som NEKF i en årrekke systematisk har samlet inn skal benyttes i prosjektet, og prosjektet skal jobbe med både NEG, NES og løshund/bandhund innen for rasene. Registreringene skal kobles sammen med slektskapet mellom hundene, for sikrere estimere en ‘genetisk verdi’ av hvert dyr (avlsverdi). Videre skal det utvikles verktøy som skal gjøre det lettere for den enkelte hundeeier å sikre god avlsfremgang samtidig som en unngår for stor økning i innavlsnivået i populasjonen. Slike verktøy har vært brukt i avlsarbeidet på produksjonsdyr i en årrekke, og skal nå tilpasses spesielt til hund. Tjenestene skal være web-baserte og tilbys gjennom informasjonsportalen www.dog123 .no og de respektives hjemmesider.

En annen viktig del av prosjektet er innsamling og lagring av biologisk materiale fra hund. Selskapet BioBank i Hamar har spesialisert seg på å lagre og bearbeide biologisk materiale, og de skal lagre og prosessere de innsamlede prøver av biologisk vev (blod, hår osv). Vevsprøvene skal kunne brukes til å skaffe til veie genotypedata, for bruk i avlsarbeidet.

Prosjektperioden er fra 2014 til 2016, og totalbudsjettet er på 7 millioner. Prosjektleder er Marte Wetten, Geninova. Prosjektet imøtesees positivt fra Norsk Kennel Klub.
1398155006-crop1398155130-crop1398155048-crop
1398154957-crop1398154988-crop

Skroll til toppen
Rull til toppen