UTSTILLINGSKRITIKKER

Hvor skal kopiene av utstillingskritikkene sendes i Norske Elghundklubbers Forbund ?

Vi minner om att utstillingskritikkene for elghundrasene skal sendes til det respektive avlsutvalget for den enkelte rase for bruk og arkivering. Adressen til det enkelte avlsutvalg finnes under menyknappen Avlsutvalg på Hovedsiden.

Vi har registrert at noen klubber er flinke til å sende kritikker, mens andre har et betydelig forbedringspotensiale.
Kritikkene kan skannes og sendes på mail eller kopieres og sendes i brev som dei fleste gjør.
Vi ønsker at klubbene tar kopi av fremsiden, den som går til NKK og sender denne da dette gir best
kvalitet og lesbarhet for den videre saksbehandlingen.
Gjennomslaget på de røde kopiene er av ymse kvalitet da dette er avhengig av skriverens penntrykk og
blir ofte noe uleslige når det blir skannet eller kopiert.

Vi håper at klubbene og utstillingskomiteene tar dette ad notam, da det er tidkrevende å purre opp den enkelte utstiller for å få tak i kritikkene.

Skroll til toppen
Rull til toppen