Utdannelse av nye jaktprøvedommere.

På prøvelederseminaret som ble avholdt 16. og 17. april ble utdanningsløpet for jaktprøvedommere drøftet. Med en digitalisering av vårt avlsarbeid med hjelp av «Fagsystem avl» er vi svært avhengig av […]

Utdannelse av nye jaktprøvedommere. Read More »