Uttaksregler NM

Viser til nyhetssak publisert på hjemmesiden til Norske Elghundklubbers forbund 6. juli 2023 vedrørende uttaksregler NM. Det ble da oppdaget at tidligere krav til HD-status hadde blitt utelatt og dette […]

Uttaksregler NM Read More »