Uttaksregler NM

Vi har oppdaget at det dessverre har blitt en utelatelse av krav til helsestatus for deltakende hunder når vi la ut de reviderte regler for uttak til NM for løs- […]

Uttaksregler NM Read More »