Instruks – Forenklet dommermøte

Det er avdekket store forskjeller mellom klubbene hvordan dommermøtene har blitt avviklet, særlig forenklet dommermøte. Forskjeller som i mange tilfeller har resultert i for dårlig kontroll av prøvene, slik at det har blitt feil data i skogsprotokoll, feil i poenggivning og i enkelte tilfelle feil i premiegrad. Løshund- og Bandhundkomiteen har utarbeidet Instruks – Forenklet …

Instruks – Forenklet dommermøte Les mer »