NEKF har satt seg i førersetet på digitalisering av avlsarbeidet på hund i Norge.

Etter at Representantskapet i NEKF vedtok at det skulle utredes bruk av Aninova som et digitalt verktøy i avlsarbeidet for elghund har FS nedlagt et betydelig arbeid i utredning av dette. Dersom et slikt verktøy skal gi oss en merverdi i avlsarbeidet er vi helt avhengig av å ha tilstrekkelig tilgang til avlsdata fra hele …

NEKF har satt seg i førersetet på digitalisering av avlsarbeidet på hund i Norge. Les mer »