Informasjon fra avlsutvalget for Norsk Elghund Grå

Forbundsstyret i Norske Elghundklubbers Forbund vedtok den 7. januar-2022 nye avlskriterier for Norsk Elghund Grå.Avlskriteriene er utarbeidet i tråd med Norsk Kennel Klubb’s etiske grunnregler for avl og oppdrett, NEKF …

Informasjon fra avlsutvalget for Norsk Elghund Grå Les mer »