Dag: 11. november 2021

Antallsbegrensning for NEG hanner

Norsk Kennel Klubb v/Sunnhetsutvalget har behandlet Norske Elghundklubbers Forbund sin søknad om antallsbegrensning og fattet følgende vedtak på sitt møte 20.10.2021: Antallsbegrensning på antall valper født etter samme hund hos norsk elghund grå, reduseres fra 150 til 80 avkom. Valper etter paringer foretatt etter at øvre grense er nådd, vil ikke bli registrert i NKK. …

Antallsbegrensning for NEG hanner Les mer »

Helsekrav NEG

      Norsk Kennel Klubb v/ Sunnhetsutvalget har behandlet Norske Elghundklubbers Forbund sin søknad om helsekrav (DNA-test) og fattet følgende vedtak på sitt møte 20.10.2021: Det innføres krav for norsk elghund grå om kjent DNA-status for sykdommene primær åpenvinklet glaukom (Primary Open Angle Glaucoma, POAG ADAMTS10) og dvergvekst (Chondrodysplasia, CDSL ITGA10) for foreldredyr for …

Helsekrav NEG Les mer »

Rull til toppen