NEKF har vedtatt overordnet avls-strategi

Forbundsstyret vedtok 17.02.21 å utarbeide overordnet avls-strategi for NEKF. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av Eivind Haugseth, Jon Erling Skåtan og Camilla Hartz Repshus, senere har Ellen Tråen erstattet Jon Erling Skåtan i dette arbeidet. Avlsutvalgene har også vært en del av dette arbeidet og har gitt sine innspill til arbeidet og avls-strategien i …

NEKF har vedtatt overordnet avls-strategi Les mer »