UNGDOMSMESTERSKAP LØSHUND 2021

Publisert: 11/01/2021

http://elghundforbundet.no/wp-content/uploads/2021/01/hallingdal-valdres-og-vest-oppland-elghundklubb-um-los-2021.docx

Hallingdal – Valdres og Vest Oppland Elghundklubb arrangerer Ungdomsmesterskap løshund den 19.10-2021.

Utgangspunktet for prøven vil være Nythun hotell i Etnedal. Der har vi et godt utgangspunkt til mange flotte og gode løshunder terreng. Innbydelse vil bli sendt ut til områdeklubbene medio april, med påmeldingsfrist senest 30.06.

                            

                                 Velkommen