DNA-TESTER

Publisert: 25/11/2020

Norsk Elghund Grå og Norsk Elghund Sort

I tråd med RS vedtak 11.6.19 sendte FS inn søknad om stambokføring og gentester som krav for rasene Norsk Elghund Grå og Norsk Elghund Sort. Første ledd i dette arbeidet er nå i gang.

NKK ved Sunnhetsutvalget vedtok i oktober 2020 stambok-føring av DNA tester for de to norske elghundrasene.
Stambok-føring innebærer at de hunder som er testet vil få sin gen-status synlig i dogweb. Skjema for den enkelte gentest kan kjøpes via NKK sine sider – Min side – Helse – Andre helseundersøkelser. Du henter opp din hund, velger skjema og følger anvisningene videre.

For innregistrering av DNA-resultater må NKK prosedyrer for prøvetaking og dokumentasjon følges. Se info om dette på NKKs nettsider: https://www.nkk.no/dna-tester/category966.html

  • For Norsk Elghund Grå er det innført stambok-føring av gen-status for Chondrodysplais (Dvergvekst) og Primær Åpenvinklet Glaukom (Grønn stær).
    For hunder som er DNA testet for Chondrodysplasi( Dvergvekst) og Primær Åpenvinklet Glaukom (Grønn stær) like før 20.10.20:
    Innregistrering av prøveresultater i Dogweb kan gjøres hvis det kan fremvises dokumentasjon fra veterinær på at prøvetaking og ID kontroll av hund er foretatt etter NKKs prosedyrer og prøven er godkjent ved godkjent laboratorium. DNA skjema som kjøpes via mins ide må også sendes inn sammen med prøvesvaret.

Disse testene er godkjent for analysering ved følgende laboratorier: MyDogDNA (Finland) og Laboklin.


  • For Norsk Elghund Sort skal det innføres stambok-føring av gen-status for Juvenil Atatxi og Primær Åpenvinklet Glaucom (Grønn stær), men man avventer ferdigstilling av skjemaer for begge tester. For de hunder som er DNA testet for Primær Åpenvinklet Glaucom gjennom prosjekt med NMBU, ser NKK og NMBU på løsninger for å få disse registrert i DogWeb. Mer info kommer så snart dette er klart.

Avlsutvalgene for begge raser oppfordrer DNA testing av så mange avlsdyr som mulig – slik at man unngår syke avkom.

NEKF ved FS vil i tråd med RS sak 11.6.19 søke NKK v/Sunnhetsutvalget om kjent gen-status som rasekrav for de to norske hunderasene – gjeldende fra og med januar 2021.

 

Avlsutvalget for Norsk Elghund Grå

v/ leder Isak Halvorsen 40 22 65 90

Avlsutvalget for Norsk Elghund Sort

v/ Leder Camilla Hartz Repshus 47 29 65 29