Vestsibirsk Laika

Til alle dere som eier en Vestsibirsk Laika: Avlskontakt ønsker å lage en base med oversikt over Vestsibirske Laikaer i Norge. Dette for å kunne bistå tispe-/hannhundeier i å finne …

Vestsibirsk Laika Les mer »