HD gruppe nedsatt av Hovedstyret i NKK

Hovedstyret i NKK fattet vedtak om ei etablering av ei prosjektgruppe for HD i sitt møte den 21.06.2017 (HS møte nr. 5/17) sak 80. Hovedstyret har ved flere anledninger behandlet …

HD gruppe nedsatt av Hovedstyret i NKK Les mer »