Organisering av avlsarbeidet i Norske Elghundklubbers Forbund

Forbundsstyret har utpekt en arbeidsgruppe som skal vurdere fremtidig organisering av avlsarbeidet. Arbeidsgruppa skal utarbeide en innstilling til hvordan avlsarbeidet med elghundrasene Norsk Elghund Grå, Norsk Elghund Sort og Jämthund […]

Organisering av avlsarbeidet i Norske Elghundklubbers Forbund Read More »