Oppdaterte lister over dommere med oppdateringskurs.

Her ligger lister over dommere som har oppdateringskurs for dommere. Alle dommere som skal dømme fra 2017 skal ha kurs. LISTENE ER OPPDATERT 05.11.2017 Bandhund (trykk her) Løshund (trykk her)