Dag: 27. mars 2017

Møtereferat fra NÄU Helsinki 24-25/3 2017

Det er avholdt møte i Nordisk Älghundunion i Helsinki, hoved tema var nordisk database. Under ligger link til møtereferatet.   Link til referat: https://elghundforbundet.no/wp-content/uploads/2017/03/protokoll-pskrivet-mte-nordiska-lghundsunionen20170324-25.pdf

Rull til toppen