Elghunden 3/16

Publisert: 09/08/2016

Produsenten av Elghunden mangler stoff til Elghunden 3/16. Forbundsstyret oppfordrer områdeklubber, utvalg og medlemmer sende inn stoff og bilder.