Informasjon fra Løshundkomite og Datautvalg

NPP En ny versjon av NPP som har noen viktige forbedringer er nå under arbeid og skal sendes ut til områdeklubbene senest 15. september, men forhåpentligvis før. Da følger det også med en enkel brukerveiledning. Områdeklubbene kan allerede nå melde på prøver i DogWeb og sende til NPP som i fjor. Dette blir det ingen …

Informasjon fra Løshundkomite og Datautvalg Les mer »