Informasjon ettersøkdommer utdanning.

Publisert: 03/05/2016

Under fanen Kurs i menyvalget, ligger veiledning på utfylling av nye kritikkskjema og utdannings kompendium for ettersøksdommere. Dette er det som er laget av NKK og anbefales brukt i utdanningen av ettersøksdommere.