Miljødirektoratet har vedtatt endring i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst 7.mars 2016

Endring i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst 7.mars 2016     Forskriften kan også finnes på : https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-03-07-221   kommentarer: Endringsforskriften som er vedtatt er svært lik den […]

Miljødirektoratet har vedtatt endring i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst 7.mars 2016 Read More »