HØRING – ENDRING I FORSKRIFT AV 22. MARS 2002 OM UTØVELSE AV JAKT, FELLING OG FANGST

Høring- Endring i forskrift av 22.mars 2002 om utøvelse av jakt, felling og fangst. Viser til tidligere orienteringer om arbeidene med nye regler for ettersøk. Norsk Kennel Klub har sendt […]

HØRING – ENDRING I FORSKRIFT AV 22. MARS 2002 OM UTØVELSE AV JAKT, FELLING OG FANGST Read More »