UTTALE FRA LOV- OG KONTROLLKOMITEEN – STEMMEBERETTIGET OG VALGBAR

Til styret i NEKF v/ leder Kjell Arild Haugen Med bakgrunn i at LKK den senere tid har mottatt mange henvendelser hva gjelder krav for å være stemmeberettiget og valgbar […]

UTTALE FRA LOV- OG KONTROLLKOMITEEN – STEMMEBERETTIGET OG VALGBAR Read More »