MILJØDIREKTORATET HAR SEND PÅ HØRING HØRINGSFORSLAG PÅ ENDRING I FORSKRIFT AV 22.MARS 2002 OM UTØVELSE AV JAKT, FELLING OG FANGST MED SVARFRIST 15.2.2016

Miljødirektoratet har send på høring høringsforslag på endring i forskrift av 22.mars 2002 om utøvelse av jakt, felling og fangst med svarfrist 15.2.2016. NKK har sendt dette på en intern …

MILJØDIREKTORATET HAR SEND PÅ HØRING HØRINGSFORSLAG PÅ ENDRING I FORSKRIFT AV 22.MARS 2002 OM UTØVELSE AV JAKT, FELLING OG FANGST MED SVARFRIST 15.2.2016 Les mer »