VEDTAK I NKKs JAKTHUNDKOMITE

Følgende revidert regelverk for blod – og ferskspor prøvene  er vedtatt av NKKs jakthundkomite. Regelverket har fått et nytt kapittel som omfatter ettersøkshund. Regelverket er gjeldende fra 1.1.2016- 31.12.2016. Miljødirektoratet har fortsatt ikke bestemt kurskravene til kurset » ettersøk videregående». Arbeide med kurskompendium m.m. har derfor stanset opp i påvente av dette. Dette er sterkt beklagelig …

VEDTAK I NKKs JAKTHUNDKOMITE Les mer »