FORSKNINGSPROSJEKTET «Fra fenotype til genotype»

På Forbundsstyremøte 13/8 ble det vedtatt at Norske Elghundklubbers Forbund (NEKF) fortsatt skal være deltaker i FOU-prosjektet «Fra Fenotype til Genotype» som omhandler forskning på arvbare egenskaper hos våre nasjonalraser […]

FORSKNINGSPROSJEKTET «Fra fenotype til genotype» Read More »