EKSTRAORDINÆRT REPRESENTANTSKAPSMØTE I NKK

Ekstraordinært RS ble avholdt torsdag 24. april. På sakslisten sto informasjon om NKKs likviditetssituasjon og videre IT-satsing. Det var totalt 93 til stede, hvorav 63 var representanter, og NKKs administrasjon, […]

EKSTRAORDINÆRT REPRESENTANTSKAPSMØTE I NKK Read More »