REPRESENTANTSKAPSMØTET 2014

Publisert: 12/02/2014

Representantskapsmøtet 2014

Forbundsstyret vedtok på sitt styremøte 20.6.13 at Representantskapsmøtet 2014 skal avholdes 24.5.2014.
Arrangementssted er Thon Hotel Oslo Airport.
Vedtaket er protokollert i Styremøteprotokollen av 20.6.13.