CHAMPIONATKRAV – LØSHUND

Publisert: 17/01/2014

Tilbakemelding fra NKKs Aktivitetsavdeling vedrørende Championatkrav for løshund.

Tilbakemelding fra NKKs Aktivitetsavdeling vedrørende Championatkrav for løshund.

Begge NEKFs RS vedtakene har vært behandlet og godkjent av NKKs Jakthundkommité og er lagt inn i Championatkravene.

De nye reviderte Championatkravene er dessverre enda ikke publisert, men blir om kort tid lagt ut på NKKs hjemmeside.

Følgende er gjeldende:

  •  Krav om at minst en jaktprøve skal være gjennomført før 30.11.
    Vedtaket er ikke tilstrekkelig publisert så vedtaket trer i kraft først fra og med prøvesesongen 2014.

  • NJ(L)CH kan tas på ett år, gjeldene fra og med prøvesesongen 2013

Med disse presiseringene blir det ingen 3. part (hunder/hundeeiere) som blir skadelidende for lang saksbehandlingstid i NKK.