REGISTRERING AV JAKTPRØVERESULTATER – LØSHUND 2013

Registrering av resultater fra gjennomførte Jakthundprøver for elghund, løshund 2013.