REPRESENTANTSKAPSMØTET 2012

Publisert: 18/02/2012

Representantskapsmøtet 2012 avholdes 12.5.2012.

Representantskapsmøtet 2012 avholdes 12.5.2012.

 

Dette er ingen nyhet, men vi tar det likevel med som nyhet at Representantskapsmøtet 2012 avholdes 12.5.2012 på Rica Hotel Hamar, Olrud/Furnes. Dette er iht. FS.sak 43.11.

Riva Hotel Hamar