NORSK MESTERSKAP LØSHUND 2012

Nord-Trøndelag Elghundklubb har sendt ut følgende informasjon.