UTTAKSREGLENE FOR NM

Endring/revidering av Uttaksreglene for Norsk Mesterskap.