HOFTELEDDSDYSPLASI

En artikkel av: Astrid Indrebø, leder for NKKs Helseavdeling Kjetil Dahl og Marte Ottesen, NKKs HD-avlesere