ENDRINGER I NKKs ETISKE GRUNNREGLER

Publisert: 09/03/2010

Hovedstyret i Norsk Kennel Klub har vedtatt endringer i reglene for avl og oppdrett.

Les mer under følgende link:

Endringer i NKKs etiske grunnregler