20. mars 2010

ÅRBOKA 2009

Interessen for å bestille ÅRBOKA 2009 er erfaringsmessig langt under det Forbundsstyret hadde forventet ut fra drøftinger og vedtak bl.a. gjort under flere forhandlinger på Representantskapsmøter. Pr. i dag er …

ÅRBOKA 2009 Les mer »

Skroll til toppen
Rull til toppen