ADMINISTRASJON- / KONTORTID – NEKF

Forbundsstyret i Norske Elghundklubbers Forbund vedtok på styremøtet 23.1.10 å etablere fast administrasjons- og kontortid for organisasjonen fra 25.1.2010.