REPRESENTANTSKAPSMØTET 2009

Publisert: 21/04/2009

Det 32. Ordinære Representantskapsmøtet ble avholdt på Gardermoen, Norlandia Oslo Airport Hotel 18.4.09.

Det 32. Ordinære Representantskapsmøtet ble avholdt på Gardermoen, Norlandia Oslo Airport Hotel 18.4.09.

 

Protokollen for Det 32. Ordinære Representanskapsmøtet er lagt inn i arkivet Protokoller.